Συσκευαστήριο

Συσκευαστήριο

Στα πλαίσια παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας η Π. Βλαχογιώργης δημιούργησε σε ανεξάρτητο ειδικά διαμορφωμένο χώρο ένα σύγχρονο αυτοματοποιημένο συσκευαστήριο πολλαπλών δυνατοτήτων. Μπορεί έτσι να υποστηρίξει πλήρως την συσκευασία  προσφορών (ειδή με δώρα, δυο ή περισσότερα τεμάχια, ίδιοι ή διαφορετικοί κωδικοί),  συσκευασίες promotion, και προσθήκη επιπλέον πληροφοριών στην ήδη υπάρχουσα συσκευασία μέσω των παρακάτω εργασιών:
•          Συσκευασίες σε δίχτυ
•          Θερμοσυρρίκνωση συσκευασιών (κιβωτίων, συσκευασίες σε δισκάκια, κτλ)
•          Δημιουργία promo box
•          Ετικετοποίηση (παραγωγή/εκτύπωση αυτοκόλλητων ετικετών σε οποιοδήποτε μέγεθος, με barcode, κείμενο επιλογής του πελάτη/προμηθευτή)
•          Επικόλληση ετικετών (τεμαχιακής έκπτωσης, προσφοράς, ελληνικές ενδείξεις σε εμπορεύματα εισαγωγών-εξαγωγών)
•          Εκτύπωση  inject με κείμενο τεσσάρων σειρών σε μπουκάλι, αλουμίνιο, χαρτόνι, ζελατίνα.
Τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται είναι τελευταίας τεχνολογίας που παρέχουν την δυνατότητα παραγωγής σειράς σε shrink film PVC, πολυαιθυλένιο και πολυολεθίνη με δυνατότητα συσκευασίας σε μονό φιλμ ή/και σε φάκελο. Το προσωπικό  που στελεχώνει το συσκευαστήριο είναι εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο στην διεκπεραίωση των παραπάνω διαδικασιών.