Ψυγειομεταφορές

Ψυγειομεταφορές

Για την μεταφορά των εμπορευμάτων που χρειάζονται την διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας σε συγκεκριμένους βαθμούς, συντήρηση ή κατάψυξη η μεταφορική εταιρεία Π. Βλαχογιώργης διαθέτει φορτηγά ψυγεία Δημοσίας Χρήσης. Για την διασφάλιση της μεταφοράς ευπαθών προϊόντων πραγματοποιείται η παρακολούθηση της θερμοκρασίας από το σημείο έναρξης του φορτίου έως το σημείο παράδοσής του, με την χρήση καταγραφικού μηχανήματος. Επιπλέον, με πλήρη υπευθυνότητα και ασφάλεια, πραγματοποιείται θερμομέτρηση με χρήση θερμότερου κατά την παράδοση των εμπορευμάτων πιστοποιώντας έτσι την τήρηση των προδιαγραφών που έχουν τεθεί από τον πελάτη.