Περισυλλογή

Περισυλλογή

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχονται από την Μεταφορική Π. Βλαχογιώργης προς τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες, θέλοντας να απλουστεύσουμε για εσάς την διαδικασία της μεταφοράς αναλαμβάνουμε την περισυλλογή των δεμάτων από το σημείο που θα μας ζητηθεί και στο χρονικό πλαίσιο που θα μας τεθεί, δρομολογώντας τα στη συνεχεία στον τελικό προορισμό. Μέσω του δικτύου των εικοσιοκτώ (28) ανταποκριτών μας διεκπεραιώνουμε την περισυλλογή από καταστήματα λιανικής, επιχειρήσεις, ιδιώτες κ.α με σκοπό την δρομολόγηση και την παράδοσή τους στις κεντρικές εγκαταστάσεις των πελατών της ή σε άλλο προκαθορισμένο σημείο. Έτσι η οποιαδήποτε μεταφορά γίνεται για τον πελάτη μας υπόθεση ενός τηλεφωνήματος.