Παραδόσεις εντός 15 ή 24 ωρών

Παραδόσεις εντός 15 ή 24 ωρών

Η εταιρεία Π. Βλαχογιώργης μέσω των διευρυμένου δικτύου των εικοσιοκτώ (28) ανταποκριτών της επιτυγχάνει την παράδοση των εμπορευμάτων σας σε όλα τα Αστικά Κέντρα εντός 15 ή 24 ωρών. Τα φορτία παραλαμβάνονται στις εγκαταστάσεις της ή περισυλλέγονται από το σημείο που της υποδεικνύεται, με σκοπό την αυθημερόν φόρτωση τους, την άμεση δρομολόγηση και διανομή τους. Τηρώντας πάντα όλους τους κανονισμούς για την ασφαλή μεταφορά και έγκαιρη παράδοση, φροντίζει τα εμπορεύματα να βρίσκονται στη διάθεση των τελικών παραληπτών σε 15 ή 24 ή και λιγότερες ώρες, όταν αυτοί βρίσκονται εντός ορίου Πόλεως.