Μετακομίσεις

Μετακομίσεις

Έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό αναλαμβάνει τη δύσκολη και απαιτητική διαδικασία της μετακόμισης, και φροντίζει να ολοκληρωθεί έγκαιρα και με ασφάλεια. Η εταιρεία Π. Βλαχογιώργης αναλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών που είναι απαραίτητες για μία ολοκληρωμένη και σωστά οργανωμένη μετακόμιση οικοσκευής (έπιπλα, συσκευές και σκευή) μέσα στο χρονοδιάγραμμα που έχει συμφωνηθεί με τον πελάτη.

Αναλυτικότερα, αναλαμβάνουμε τη συσκευασία οικοσκευής ή επαγγελματικού χώρου (όλο τον εξοπλισμό γραφείου), την ασφαλή μεταφορά τους στο χώρο μετεγκατάστασης με ιδιόκτητα φορτηγά Δημοσίας Χρήσεως, την παροχή του απαραίτητου εξοπλισμού για την προσεκτική και ασφαλή εκφόρτωση στο τελικό προορισμό καθώς και την πλήρη αποσυσκευασία τους. Η μεταφορική Π. Βάχογιώργης κάνει την διαδικασία της μετακόμισης μια εύκολη υπόθεση για εσάς.