Εξειδικευμένος εξοπλισμός

Εξειδικευμένος εξοπλισμός

Η μεταφορική εταιρεία Π. Βλαχογιώργης θέτει στην υπηρεσία των πελατών της εξειδικευμένο εξοπλισμό για τις περιπτώσεις όπου είτε το φορτίο είτε το σημείο παραλαβής ή παράδοσης το απαιτούν για την εκφόρτωση ή για την φόρτωση του. Με την χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού όπως, ανεβατόρια, παπαγαλάκια, γερανοί κάθε τύπου, Κλαρκ κ.τ.λ διεκπεραιώνονται φορτώσεις / εκφορτώσεις από/σε όροφο, δυσπρόσιτα σημεία και παραλαμβάνεται / παραδίδεται κάθε φορτίο που χρίζει ειδικής μεταχείρισης. Γνώμονα αποτελεί η συνέπεια και η ασφάλεια που χαρακτηρίζει όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες της, ώστε κάθε φόρτωση και εκφόρτωση να αντιμετωπίζεται ως μοναδική και να πραγματοποιείται με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.