Ειδικές μεταφορές

Ειδικές μεταφορές

Η μεταφορά μπορεί να γίνει ακόμα πιο απαιτητική όταν το φορτίο παρουσιάζει ιδιαιτερότητες και απέχει του συνηθισμένου. Φορτία με ιδιαίτερα μεγάλο βάρος, μήκος και πλάτος καθώς επίσης και φορτία με χημικά και επικίνδυνα υλικά (ADR), χαρακτηρίζονται ως ειδικού τύπου και απαιτούν επιπλέον προσοχή και χρήση ειδικευμένου εξοπλισμού. Βασιζόμενη στην εκτενή εμπειρία και την βαθειά γνώση των μεταφορών, η μεταφορική Π. Βλαχογιώργης αναλαμβάνει την μεταφορά ειδικού / επικινδύνου φορτίου δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στο λεπτομερή σχεδιασμό της ειδικής μεταφοράς, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του φορτίου, όλες τις προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται και τέλος τις συνθήκες και το περιβάλλον μέσα στο οποίο θα εκτελεστεί με συνέπεια η μεταφορά.

Έτσι ο πελάτης είναι πάντα σίγουρος για τη διεκπεραίωση του οποιοδήποτε μεταφορικού σχεδίου που αφορά ειδικό φορτίο με ασφάλεια, συνέπεια και πάντα με γνώμονα το δυνατότερο χαμηλό κόστος.