Διανομές

Διανομές

Εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια η μεταφορική Π. Βλαχογιώργης αναλαμβάνει την μεταφορά και την διανομή των εμπορευμάτων σας στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας, μέσω του αρτίου και συγχρονισμένου δικτύου των ανταποκριτών της δίνοντας βαρύτητα στην ασφάλεια της μεταφοράς και την συνέπεια προς τους πελάτες. Ιδιόκτητα και συνεργαζόμενα οχήματα αναχωρούν σε καθημερινή βάση από τα δυο διαμετακομιστικά κέντρα στην Αττική και τα κέντρα σε Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα και Πάτρα, καλύπτοντας κάθε προορισμό ώστε τμηματικά και ολόκληρα φορτία να φτάνουν στους τελικούς παραλήπτες με ασφάλεια, στο προκαθορισμένο χρόνο και με το συμφωνηθέν κόστος. Επιπλέον τα διαμετακομιστικά κέντρα συνδέονται μεταξύ τους ώστε να περιορίζονται οι μεταφορτώσεις και οι ενδιάμεσοι σταθμοί, να ελαχιστοποιούνται οι χρόνοι παράδοσης και το κόστος μεταφοράς. Παράλληλα κάθε κέντρο διανομής αποτελεί κόμβο διανομής για ξεχωριστό τμήμα της Χώρας επιτυγχάνοντας άμεση ανταπόκριση εξοικονόμηση χρόνου και κόστους καθώς και την βέλτιστη εξυπηρέτηση προς τους παραλήπτες.

Συγκεκριμένα:

Από τα διαμετακομιστικά κέντρα του Βοτανικού και του Ασπροπύργου διεκπεραιώνεται η περισυλλογή και η διανομή εντός της Αττικής και πραγματοποιούνται οι φορτώσεις για τις περιοχές της Πελοποννήσου, της Αιτωλοακαρνανίας, της Ηπείρου, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής καθώς και τα Νησιά Ιονίου με καθημερινές αναχωρήσεις προς τους εικοσιοκτώ (28) συνεργάτες/ανταποκριτές της.
Από το κέντρο διανομής της Θεσσαλονίκης διεκπεραιώνεται η διανομή εντός της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής και αποστέλλονται τα εμπορεύματα προς τις περιοχές της Ηπείρου μέσω του κέντρου διανομής των Ιωαννίνων, της Αιτωλοακαρνανίας, της Πελοποννήσου και τα νησιά Ιουνίου με απευθείας συνδέσεις μέσω του κέντρου διανομής της Πάτρας, της Αττικής μέσω των κέντρων διανομής σε Ασπρόπυργο και Βοτανικό.
Από το κέντρο διανομής των Ιωαννίνων διεκπεραιώνεται η διανομή εντός των Ιωαννίνων και αποστέλλονται τα εμπορεύματα προς τις περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής μέσω του κέντρου διανομής της Θεσσαλονίκης, τις περιοχές της Πελοποννήσου και της Αιτωλοακαρνανίας μέσω του κέντρο διανομής Πατρών, τα νησιά Ιουνίου, μέσω των κέντρων διανομής της Αττικής σε Ασπρόπυργο και Βοτανικό.
Από το κέντρο διανομής των Πατρών διεκπεραιώνεται η διανομή εντός της Πάτρας και αποστέλλονται τα εμπορεύματα προς τις περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας, της Πελοποννήσου και τα νησιά Ιουνίου, τις περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής μέσω του κέντρου διανομής της Θεσσαλονίκης, τις περιοχές της Ηπείρου μέσω του κέντρου διανομής των Ιωαννίνων και την Αττική μέσω των κέντρων διανομής Ασπροπύργου και Βοτανικού.