Αποθήκευση οικοσκευών

Αποθήκευση οικοσκευών

Μετά το πέρας της διαδικασίας της συσκευασίας και της περισυλλογής της οικοσκευής/εξοπλισμό γραφείου, η μεταφορική εταιρεία Π. Βλαχογιώργης δίνει την δυνατότητα αποθήκευσης σε αποθηκευτικό χώρο 8.000 τμ. για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί. Η αποθήκευση γίνεται με τρόπο τέτοιο ώστε τα αντικείμενα κάθε πελάτη να είναι σαφώς διαχωρισμένα (τοποθέτηση σε μεταλλικές κλούβες, ξυλοκιβώτια ή γλίστρες), και να εντοπίζονται αυτόματα συστημικά ώστε να διασφαλίζεται η αποφυγή λαθών και να επιταχύνεται η διαδικασία παραλαβής. Οι εγκαταστάσεις της φυλάσσονται σε 24ωρη εβδομαδιαία βάση και προστατεύονται με συστήματα συναγερμού, πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας ώστε οι πελάτες να μπορούν να είναι σίγουροι για την ασφαλή φύλαξη του προσωπικού ή επαγγελματικού εξοπλισμού τους.