Αντικαταβολές

Αντικαταβολές

Οι αποστολές που ενέχουν αντικαταβολή προαπαιτούν για την εκτέλεσή τους ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη και συνέπεια προς τον πελάτη. Γι’αυτό και η διαχείριση των αντικαταβολών αποτελεί μια από τις σημαντικότερες και πρακτικά απαιτητικές υπηρεσίες που παρέχει η μεταφορική Π. Βλαχογιώργης. Η παράδοση των εμπορευμάτων ολοκληρώνεται αποκλειστικά και μονό με την επιτόπου είσπραξη του συνόλου της αξίας τους, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες του εντολέα.

Κατανοώντας πως η έγκαιρη απόδοση των αντικαταβολών είναι σημαντική για την ρευστότητα του πελάτη φροντίζουμε για την ορθή είσπραξη του ακέραιου ποσού, την συνεπή διαχείριση και την καταβολή του ποσού το συντομότερο δυνατό και με το χαμηλότερο κόστος στον πελάτη.