Εταιρεία

Εταιρεία

Η μεταφορική εταιρία Π. Βλαχογιώργης ιδρύθηκε από τον Παναγιώτη Α. Βλαχογιώργη το 1993, εστιάζοντας στη σύνδεση του νομού Αττικής με τους νομούς της Πελοποννήσου. Λειτουργώντας με γνώμονα την συνέπεια στο χρόνο παράδοσης και την εξυπηρέτηση των αναγκών κάθε πελάτη με αρτιότητα, η εταιρία κέρδισε την εμπιστοσύνη ενός αυξανόμενου πελατολογίου. Στηρίζοντας την ακεραιότητα κάθε παρεχόμενης υπηρεσίας, επένδυσε στην αγορά στόλου ιδιόκτητων Δ.Χ φορτηγών και επεκτάθηκε στις περιοχές των νησιών Ιονίου, της Ηπείρου, την Αιτωλοακαρνανία την Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, δημιουργώντας ένα δίκτυο ανταποκριτών οι οποίοι σήμερα φτάνουν τους εικοσιοκτώ (28). Επιπλέον εξασφάλισε την εξυπηρέτηση των προορισμών αυτών με δύο κέντρα διανομής σε Ασπρόπυργο και Βοτανικό Αττικής καθώς επίσης και με κέντρα σε Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα και Πάτρα.

Αφουγκραζόμενος, τις ανάγκες των πολυάριθμων πελατών της, ο ιδιοκτήτης της μεταφορικής Π. Βλαχογιώργης, ιδρύει 2013 την 3PL εταιρεία Ant Logistics η οποία αναλαμβάνει την αποθήκευση και διαχείριση των εμπορευμάτων υποστηρίζοντας όλη τη ροή της εφοδιαστικής αλυσίδας. Προσφέρει έτσι στους πελάτες όλη την γκάμα των υπηρεσιών, διασφαλίζοντας την ποιότητα κάθε σταδίου μειώνοντας τους χρόνους παράδοσης και τα κόστη μεταφοράς.

Η εταιρεία Π. Βλαχογιωργης με σκοπό να ανταποκρίνεται στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των πελατών της, εξελίσσεται διαρκώς, συνεχίζει να επενδύει και φροντίζει να βελτιώνει τις υπηρεσίες της.